FOND DEJANA RAKOVIĆA (FDR)1
ZA PROMOVISANJE HOLISTIČKOG ISTRAŽIVANJA I EKOLOGIJE SVESTI1

 

Prezentacije, predgovori & intervjui

 

2023 Homeopatija edukacije

Entropija - kvantno fizički aspekt

---------------------------------------------------------------------

2023 Homeopatija edukacije

Živi organizmi - kvantno fizički aspekt

---------------------------------------------------------------------

2023 Homeopatija edukacije

Fraktalna uređenost živog sveta

---------------------------------------------------------------------

2022 Osvrt na knjigu A. Todorović-Radetić

“Cvetovi agave”

---------------------------------------------------------------------

2022 RECENZIJA KNJIGE GEORGE VITHOULKASA  

“NAUKA HOMEOPATIJE”

---------------------------------------------------------------------

2022 RECENZIJA KNJIGE PETRA DINIĆA

“DUHOVNA MEDICINA”

---------------------------------------------------------------------

2021 FDR

O velikom resetu

---------------------------------------------------------------------

2021 Galaksija Nova

Od Tesline rezonantne zavojnice do biorezonantne kvantno-informacione medicine

---------------------------------------------------------------------

2021 Balkan City Magazine, Chicago, jan.

Intervju

---------------------------------------------------------------------

2020 Oblak beli, Zdravlje kao sveti gral, dec.

Intervju, "Kako naći mir u duši"

---------------------------------------------------------------------

2020 FDR

Osvrt na knjigu D. E. Kruka
"Nikola Tesla. Buđenje sile"

---------------------------------------------------------------------

2020 FDR

Kovid 19 i Matriks kolektivne svesti

---------------------------------------------------------------------

2020 FDR

Osvrt na knjigu Ibena Aleksandera "Dokaz Raja"

---------------------------------------------------------------------

2020 Climathon Belgrade 2019/20

Panel "Re-Making Tesla"

---------------------------------------------------------------------

2020 Muzej PTT

Tesla kao studija slučaja kvantno-holografskih korelacija
individualne i kolektivne svesti: Kreativne i duhovne implikacije

 ---------------------------------------------------------------------

2019 DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE ZNANJEM

O BIOENERGOKOREKCIJI

 ---------------------------------------------------------------------

2019 HOLI Centar

Ciklus holističkih predavanja

 ---------------------------------------------------------------------

2018 BREK

 RECENZIJA KNJIGE DŽONA BREKA
”IZNAD OVIH HORIZONATA:
KVANTNA TEORIJA I HRIŠĆANSKA VERA”

---------------------------------------------------------------------

2018 e-RAZVOJ / 2019 EKO-MED PLUS, br.47/48

O SVESTI I SLOBODNOJ VOLJI:
OD NAUKE DO DUHOVNOSTI

 ---------------------------------------------------------------------

2018 Muzej PTT

O svesti i slobodnoj volji:
Od nauke do duhovnosti

 ---------------------------------------------------------------------

2018 Centar NT   

O učenju Bruna Greninga:
Pomoć i isceljenje duhovnim putem

 ---------------------------------------------------------------------

2017 EKO-MED PLUS br.37

KVANTNO-HOLOGRAFSKI OKVIR PSIHOSOMATIKE I DUHOVNOSTI:
POTPUNO ISCELJENJE I SPIRITUALNA INTEGRACIJA BEZ MASKE

 ---------------------------------------------------------------------

2017 EKO-MED PLUS br.36

O KVANTNO-HOLOGRAFSKIM OSNOVAMA
PSIHOFIZIOLOŠKOG RAZVOJA DETETA

 ---------------------------------------------------------------------

2017 EKO-MED PLUS br.35

TESLA KAO STUDIJA SLUČAJA KVANTNO-HOLOGRAFSKIH KORELACIJA
INDIVIDUALNE & KOLEKTIVNE SVESTI: KREATIVNE & DUHOVNE IMPLIKACIJE

---------------------------------------------------------------------

2017 EKO-MED PLUS br.35

KVANTNO-INFORMACIONI MAKROFENOMENI U
BIOLOGIJI, MEDICINI I PSIHOLOGIJI: STANJE I PERSPEKTIVE

 ---------------------------------------------------------------------

2017 DFHS Seminar

Kvantno-informacioni makrofenomeni u biologiji, medicini i psihologiji:
Stanje & perspektive

---------------------------------------------------------------------

2017 SUIM Edukacije

O biofizičkoj prirodi vitalne energije, svesti i akupunkturnog sistema
Kvantno-informacioni okvir

---------------------------------------------------------------------

2017 SUIM Edukacije

Kvantno-holografske osnove
psihosomatike, epistemologije i duhovnosti

---------------------------------------------------------------------

2017 SUIM Edukacije

Osnovi kvantne fizike i kvantno-informacione biofizike u 
biosistemima i ljudskom organizmu

---------------------------------------------------------------------

2016 ECPD & SLD Edukacije

Integrativni okvir za kvantno-informacionu medicinu
baziranu na akupunkturi & svesti

---------------------------------------------------------------------

2016 Muzej PTT

O prirodi Tesline kreativnosti: 
Kvantno-informacioni okvir

---------------------------------------------------------------------

2016 MILENKOVIC

POGOVOR KNJIGE MARGARITE MILENKOVIĆ
"ANĐEOSKI REIKI"

---------------------------------------------------------------------

2015 Centar NT

O hipnotičkoj regresiji i prošlim životima:
Razgovor o knjigama Majkla Njutna

---------------------------------------------------------------------

2015 EKO-MED PLUS, br.24

O HOLISTIČKOJ PSIHOSOMATSKOJ PRIRODI BIOENERGOKOREKCIJE

---------------------------------------------------------------------

2015 GAJŠEK AGAPE ANTOLOGIJA 2

KVANTNO-HOLOGRAFSKA SVEST
(AUTORIZOVANI INTERVJU IZ TV EMISIJE STUDIJA B, 10.04.2011.)

---------------------------------------------------------------------

2015 MITROVIĆ

PREDGOVOR KNJIGE ALEKSANDRA MITROVIĆA
"UTICAJ SVESTI NA MATERIJU"

---------------------------------------------------------------------

2015 ŠOLTEN

POGOVOR KNJIGE JANA ŠOLTENA
"ZDRAVLJU I MUDROSTI SAMOSPOZNAJE"

---------------------------------------------------------------------

2014 DIJALOG KULTURA RTV

SVEST – NAUČNI IZAZOV 21. VEKA

---------------------------------------------------------------------

2014 TRIFUNOVIĆ

RECENZIJA KNJIGE LAZARA TRIFUNOVIĆA
"JA ILI JA, KO SAM JA?"

---------------------------------------------------------------------

2013 DFHS Seminar

Makroskopski kvantni fenomeni u
biomakromolekulima & živim ćelijama

---------------------------------------------------------------------

2013 MAGAZIN

I MOLITVA LEKOVITA

---------------------------------------------------------------------

2013 REFLEKSIJA.ME 1

O SLOBODNOJ VOLJI

---------------------------------------------------------------------

2013 REFLEKSIJA.ME 2

O SNOVIMA

---------------------------------------------------------------------

2013 MOORJANI

RECENZIJA PREVODA KNJIGE ANITE MOORJANI
“POTPUNO ISCELJENJE”

---------------------------------------------------------------------

2012 MIĆUNOVIĆ

OSVRT NA KNJIGU GORDANE VERICE MIĆUNOVIĆ
“VIZIJE I SNOVI”

---------------------------------------------------------------------

2012 GEOPOLITIKA

KVANTNA FIZIKA POTVRĐUJE SNAGU MOLITVE

---------------------------------------------------------------------

2011 EESTEC Seminar

Nova znanja za novi razvoj:
nano-, bio- & kvantne tehnologije

---------------------------------------------------------------------

2010 AGAPE

PSIHOSOMATIKA I DUHOVNOST
(SINOPSIS ZA TV EMISIJU AGAPE, STUDIO B, 17.01.2010)

---------------------------------------------------------------------

2009 KROZ PROSTOR I VREME 4

TELESNE HIJERARHIJSKE NEURONSKE MREŽE I
PSIHOSOMATSKO-KOGNITIVNE IMPLIKACIJE

---------------------------------------------------------------------

2009 KROZ PROSTOR I VREME 3

HIJERARHIJSKI MODELI MOŽDANIH NEURONSKIH MREŽA I KOGNITIVNE IMPLIKACIJE

---------------------------------------------------------------------

2009 DINIĆ

RECENZIJA KNJIGE DR PETRA DINIĆA
"HIROPRAKTIKOM DO ZDRAVLJA"

---------------------------------------------------------------------

2008 KROZ PROSTOR I VREME 2

PROBLEM GENETSKOG KODA

---------------------------------------------------------------------

2008 KROZ PROSTOR I VREME 1

BIOFIZIKA – FIZIKA ŽIVE PRIRODE

---------------------------------------------------------------

2008 FORUM

O DUHOVNOSTI I LJUBAVI U SVETLU SAVREMENIH ISTRAŽIVANJA SVESTI

---------------------------------------------------------------

2008 ČUDO

PROF. DR DEJAN RAKOVIĆ, PRED IZLAZAK SVOJE KNJIGE «SEĆANJA, SNOVI, RAZMIŠLJANJA...», PODSEĆA
MOLITVA LEČI BOLESTI, RATOVE, PATNJE

---------------------------------------------------------------

2006 BK univerzitet

Holografski univerzum – prikaz Talbotove knjige

---------------------------------------------------------------------

2006 ZDRAV ŽIVOT

MOLITVA I ZDRAVLJE
KVANTNE I KLASIČNE NEURONSKE MREŽE I INTEGRATIVNA MEDICINA: PSIHOSOMATSKO/KOGNITIVNE I RELIGIJSKO/DRUŠTVENE IMPLIKACIJE

---------------------------------------------------------------

2006 VEČERNJE NOVOSTI

PROF. DR DEJAN RAKOVIĆ O IZMENJENIM STANJIMA LJUDSKE SVESTI, GRANICAMA I MOĆIMA UMA
MISLIMA PROTIV PROBLEMA

---------------------------------------------------------------

2006 TALBOT

PRIKAZ PREVODA KNJIGE MAJKLA TALBOTA
"HOLOGRAFSKI UNIVERZUM"

---------------------------------------------------------------

2006 EKSTRA

FIZIČAR KOJI JE DEKODIRAO TESLU

---------------------------------------------------------------

2006 USKOKOVIĆ

RECENZIJA I PREDGOVOR KNJIGE VUKA USKOKOVIĆA
"PRINCIPI HOLISTIČKE NAUKE BUDUĆNOSTI"

---------------------------------------------------------------

2005 VLAJIĆ

RECENZIJA KNJIGE SPASOJA VLAJIĆA
"SVEST I NADUZROČNI POREDAK PRIRODE"

---------------------------------------------------------------

2005 JANJIĆ

RECENZIJA I PREDGOVOR KNJIGE DUŠANA JANJIĆA
"ISTINE I ZABLUDE O ZRAČENJIMA"

---------------------------------------------------------------

2004 ELIKSIR

I N T E R V J U

---------------------------------------------------------------

2001 CONSCIENCIA

SVEST I BIOFIZIČKE GRANICE HOLISTIČKE PSIHOSOMATIKE
MOLITVA ZA GLOBALNO REPROGRAMIRANJE PROSTORNO'VREMENSKE MREŽE KOLEKTIVNE SVESTI

---------------------------------------------------------------

2000 POLITIKA

MOLITVA ZA SPAS CIVILIZACIJE
PROUČAVANJE SVESTI BIĆE CENTRALNA NAUČNA TEMA ČITAVOG NOVOG MILENIJUMA

---------------------------------------------------------------

Language
Latinica
English

________________________________