FOND DEJANA RAKOVIĆA (FDR)1
ZA PROMOVISANJE HOLISTIČKOG ISTRAŽIVANJA I EKOLOGIJE SVESTI1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Language
Latinica
English

________________________________

 

NOVOSTI

*********

Najave predavanja
_______________

Iznad ovih horizonata:
Kvantna teorija & Hrišćanska vera

_______________

Novogodišnja poruka 2024
_______________

Anti-stres preporuke za samo-pomoć
_________________

Stres & Anti-stres: Kvantno-informacioni okvir sa metodama
_______________

Cene - knjige, CD, Video
_______________

 


 

PREPORUČENI HOLISTIČKI LINKOVI

*********

- Ministarstvo zdravlja RS, Tradicionalna medicina

- Dom zdravlja Stari Grad, Integrativna medicina

- Festival zdravlja, Kurs anti-stres tehnika AT 2013

- IASC, Holistički pristup

- IEFPG, Holistički pristup

- KF, Holistički pristup

- ECPD, Akademski programi

- Sekcija za akupunkturu SLD

- Aktiv za kvantnu medicinu Sekcije za akupunkturu SLD

- Sekcija za homeopatiju SLD

- Kroz prostor i vreme

- Medical Data Review

- Acupuncture & Electro-Therapeutics Research

- Journal of Alternative & Complementary Medicine

- Journal of Complementary & Integrative Medicine

- European Journal of
Integrative Medicine

- BMC Complementary & Alternative Medicine

- Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine

- NeuroQuantology

- Journal of Cosmology

- Journal of Nonlocality

- SAD, Integrativna medicina

- SAD, Komplementarna &
Alternativna medicina

- Evropa, Komplementarna & Alternativna medicina

- ISSSEEM, Energetska medicina

- INERGETIX, Energetsko-informaciona medicina

- MRT/CEM, Mikrotalasna terapija

- AMSAT, Elektropunkturna dijagnostika

- IMEDIS, Biorezonantna dijagnostika & terapija

- GDV, Bioelektrografija

- Magnetoterapija

- PEAR/ICRL, Istraživanje svesti

- CCS/TSC, Konferencije o svesti

- Eternea, Nauka & Duhovnost

- Transpersonalna psihologija

- Porodični raspored

- Spiritualne tehnologije

- Joga

- Reiki

- Ćigong

- Rekonekcija

- Theta isceljivanje

- Kvantna transformacija

 


 

PREPORUČENI HOLISTIČKI NASLOVI

*********

Kako naći mir u duši
________________

Stres & Anti-stres: Holistički okvir
& Preporučene anti-stres tehnike

________________

O bioenergokorekciji
________________

Tesla kao studija slučaja kvantno-holografskih korelacija individualne i kolektivne svesti: kreativne i duhovne implikacije
________________

Kvantno-holografski okvir psihosomatike i duhovnosti:
Potpuno isceljenje i spiritualna integracija bez maske

________________

O kvantno-holografskim osnovama psihofiziološkog razvoja deteta
________________

Kvantno-holografske osnove psihosomatike & duhovnosti: Prilog uporednom istraživanju nauke & religije
________________

Religija & Epistemologija:
Dva modusa spoznaje

_______________

Stanja svesti u ezoterijskoj praksi
________________

Istrajni paradoks
psihičkih fenomena

________________

Iskustva bliska smrti
preživelih od srčanog udara

________________

Psihofiziološki korelati izmenjenih stanja svesti
________________

Psihofiziološki korelati
transpersonalne komunikacije

_______________

O prirodi & kontroli kreativnosti:
Tesla kao studija slučaja

_________________

Makroskopski kvantni efekti
u biofizici

_________________

Multi-nivosko sinergetsko računanje u mozgu
_________________

Kvantni efekti u fotosintezi
_________________

O makroskopskim kvantnim fenomenima u biomolekulima i ćelijama:
Od Levintala do Hopfilda

_________________

Proteinsko sklupčavanje
kao kvantni prelaz

_________________

DNK talasi i voda
_________________

Lingvističko-talasna genetika
_________________

Genom & Fizika živog
_________________

Biofotoni & Teorijske implikacije
_________________

 


 

PREPORUČENE HOLISTIČKE
KNJIGE

*********

Iznad ovih horizonata:
Kvantna teorija & Hrišćanska vera

_______________

Whole-Self Approaches in Psychology & Medicine
_______________

Prenatal Psychology 100 Years
__________________

Psihološka trauma PTPPPA 2015: Prenatalni, perinatalni & postnatalni aspekti
________________

Kvantno-informaciona medicina KIM 2011
________________

Kvantno-informaciona medicina
________________

Kvantno-hologramska medicina
________________

Anti-stres holistički priručnik
________________

Integrativna biofizika, kvantna medicina & kvantno-holografska informatika:
Psihosomatsko-kognitivne implikacije

________________

Svest: Naučni izazov 21. veka
________________

Breath, Mind, and Consciousness
________________

Kvantno isceljenje:
Istraživanje medicine uma i tela

________________

PEAT i neutralizacija
praiskonskih polariteta
________________

Sećanja, snovi, razmišljanja…
________________

Sveta gora
________________

Healing Words: Power of Prayer & Practice of Medicine
________________

Potpuno isceljenje:
Moje putovanje od raka,
do praga smrti, do isceljenja

________________

Kako da izlečite svoj život
________________

Bez ograničenja:
Spoznaj i leči sebe i druge

________________

Eksperiment namere
________________

Holografski univerzum: Revolucionarna teorija realnosti
________________

Black Holes, Information &
String Theory:
Holographic Universe

________________

Programming the Universe:
A Quantum Computer Scientist Takes on the Cosmos

________________

Our Mathematical Universe:
My Quest for the Ultimate Nature of Reality

________________

Dekodiranje stvarnosti: Univerzum kao kvantna informacija
________________

God`s Undertaker:
Has Science Buried God?

________________

Consciousness & Source of Reality: PEAR Odyssey
________________

Entangled Minds: Extrasensory Experiences in Quantum Reality
________________

Moji izumi:
Autobiografija Nikole Tesle

________________

Spectrum of Consciousness
________________

Autobiografija jednog jogija
________________

Odvojena stvarnost
________________

Život posle života:
Istraživanje fenomena preživljavanja telesne smrti
________________

Putovanje duša:
Prikaz slučajeva
života između života

________________

Reinkarnacije
i životi duša
________________

Tibetanska knjiga mrtvih
________________

Vatra u srcu: Iscelitelji,
mudraci i mistici

________________

Duša posle smrti
________________

Poruka prošlosti
________________

Vodič kroz svetske religije
________________

Nauka – Religija – Društvo
________________