FOND DEJANA RAKOVIĆA (FDR)1
ZA PROMOVISANJE HOLISTIČKOG ISTRAŽIVANJA I EKOLOGIJE SVESTI1

 

 

2018 Muzej PTT

O svesti i slobodnoj volji:
Od nauke do duhovnosti

Preuzmite .ppt/.pdf prezentaciju ovde

 

Language
Latinica
English

________________________________