FOND DEJANA RAKOVIĆA (FDR)1
ZA PROMOVISANJE HOLISTIČKOG ISTRAŽIVANJA I EKOLOGIJE SVESTI1

 

 

2016 Muzej PTT

O prirodi Tesline kreativnosti: Kvantno-informacioni okvir

 

 

Preuzmite .ppt/.pdf rezentaciju ovde

 

Language
Latinica
English

________________________________