FOND DEJANA RAKOVIĆA (FDR)1
ZA PROMOVISANJE HOLISTIČKOG ISTRAŽIVANJA I EKOLOGIJE SVESTI1

 

 

2019b Promocija knjige

Iznad ovih horizonata:

Kvantna teorija i hrišćanska vera

 

Language
Latinica
English

________________________________